اموزش زبان
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت
تاریخ: 1399/08/23
انتشار : 1399/08/23

دانش آموزان تمایل دارند که مطالب را بخوانند.

از زمانی که مسابقه همیشه اول هست ، دانش آموزان به موقع در کلاس شرکت می کنند.

دانش آموزان برای یادگیری در نگرش صحیح قرار می گیرند.

دانش آموزان نسبت به بحث در مورد مطالب اطمینان بیشتری دارند.

دانش آموزان با خواندن مطالب ، نمرات خود را بالا می برند.

شروع کلاس سیگنال می شود.

این مسابقه نتیجه خوبی برای سخنرانی یا بحث در مورد مطالب فراهم می کند.

دانش آموزان در مورد پاسخ ها کنجکاو می شوند. آنها معمولاً به هر سوال مسابقه ای که به طور طبیعی در طول کلاس ظاهر نمی شود پاسخ می دهند.

شانس آسان برای انجام این کار باعث می شود دانش آموزان احساس عزت نفس کنند.

40 امتحان می تواند در حدود پنج دقیقه درجه بندی شود ، و ما تقریبا نیازی به سؤال از سؤالات واقعی در آزمونها نداریم تا ببینم آنها مطالب را خوانده اند یا خیر.

پایه و اساس واقعی رشد فکری دانش آموزان فراهم شده است
نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب