اموزش زبان :: لغات
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت
اموزش زبان :: لغات
 
تاریخ: 1399/08/23
انتشار : 1399/08/23

?WHERE IS THE CURRENCY EXCHANGE

احتمالا شما احتیاج به محلی دارید که ارز رایج کشور خود را به ارز کشور مقصد تبدیل کنید. این سوال برای پرسیدن محلی برای انجام تبدیل ارز است.
نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب